25. SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI
15-18 MAYIS 2017
MARITIM PINE BEACH RESORT BELEK • ANTALYA / TÜRKİYE

İTÜ

KURULTAY ÇAĞRISI

Bildiri Çağrısı

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, işaret işleme ile iletişim alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaştığı, alanında ülkemizdeki en kapsamlı bilimsel etkinliktir. Bu yıl 25.'si düzenlenecek olan SİU Kurultayı, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belek-Antalya'da gerçekleştirilecektir.

Kurultay'a kabul edilen bildiriler, 2004 yılından bu yana olduğu gibi, IEEE Xplore veritabanında yer alacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim Semineri/Yarışma

Benzer konularda çalışan araştırmacıların bilgi paylaşımını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini olanaklı kılmak amacıyla özel oturumlar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenecektir. Kurultay kapsamında, İşaret işleme ve iletişimin farklı uygulamalarına yönelik yöntemlerin belirli veri kümeleri üzerindeki başarımlarının karşılaştırılması amacıyla yarışmalar yapılacaktır.

ÖZEL OTURUM/ÇALIŞTAY/EĞİTİM SEMİNERİ/YARIŞMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Konuları

Kurultay, aşağıda sıralanan kapsamlı konu başlıklarının ötesinde, işaret işleme ile iletişimin kuramsal ve uygulamalı her alanından özgün çalışmaların sunulacağı bildirilerin gönderimine açıktır.

İşaret İşleme

 • İşaret İşleme Kuramı
 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Doğrusal Olmayan İşaret İşleme
 • Uyarlanır İşaret İşleme
 • Dizilim ve Çok Kanallı İşaretlerin İşlenmesi
 • Zaman-Sıklık Analizi
 • Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
 • Bilgisayarla Görü
 • Örüntü ve Nesne Tanıma
 • Makine Öğrenmesi ve Sinir Ağları
 • İşaret İşleme için Otomatik Öğrenme
 • İmge/Video İşleme
 • Çokluortam İşaret İşleme
 • Biyomedikal İşaret ve İmge İşleme
 • Biyoinformatik
 • Biyometrik İşaret-İmge İşleme ve Tanıma
 • Güvenlik ve Savunma için İşaret İşleme
 • İşaret İşleme Donanımları
 • Radar İşaret İşleme
 • Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için İşaret İşleme
 • İşaret İşleme Eğitimi

İletişim

 • İletişim Kuramı
 • İletişim Ağları
 • Telsiz İletişim
 • Çokluortam İletişimi
 • Kaynak ve Kanal Kodlama
 • İmge/Video Kodlama ve İletimi
 • Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
 • Antenler
 • Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
 • Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim
 • İletişim Ağlarında Güvenlik