25. SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI
15-18 MAYIS 2017
MARITIM PINE BEACH RESORT BELEK • ANTALYA / TÜRKİYE

İTÜ

BİLDİRİ FORMATI

Türkçe Anonim Bildiri Format ve İçeriği*

 • Bildiriler Türkçe yazılmalıdır. Ancak bildiri yazarlarından en az birinin anadilinin Türkçe olmaması veya ilk yazarın bağlı olduğu kurumun Türkiye dışından olması durumlarında İngilizce bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır*.
 • Bildiri sayfa sayısı en fazla dört olmalıdır ve bildirinin içerisinde yazarların kimliğini, doğrudan veya dolaylı şekilde, ifade eden her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır.
 • Aşağıdaki anonim bildiri formatları IEEE tarafından sunulan (IEEE Templates) A4 sayfa boyutundaki bildiri formatları kullanılarak hazırlanmıştır. (LATEX formatı "letter” sayfa boyutunu kullanmaktadır.)
  • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış anonim bildiri taslağı için tıklayınız.
  • Microsoft Word 2003 formatında kaydedilmiş anonim bildiri taslağı için tıklayınız
  • Latex formatında hazırlanmış anonim bildiri taslağı için tıklayınız. Bu dosyanın içeriğini aynı klasöre aktarıp, bildirinizi yazabilirsiniz.(Güncellenmiştir 28.12.16)
  • Anonim bildiri formatının PDF hali için tıklayınız
 • Bildirinin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir.
 • İngilizce ve Türkçe başlıklar birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
 • Bildiri özeti için önce, "Özetçe” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise "Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimler verilmelidir. Özetçe ve abstract birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
 • Özetçe, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca Özetçe ve "Abstract”da herhangi bir referans verilmemelidir. Referanslar diğer kısımlarda verilmelidir.
 • Bildiri iki sütun olmalıdır ve ilk sayfada, bildiri başlığı ve yazar bilgilerinin olacağı kısım iki sütuna ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazar isimleri ve kurum bilgileri değerlendirme için gönderlen bildirinin gönderiminde bulunmamalıdır. Onun yerinde "Yazarlar Gizlenmiştir” ifadesi yazılabilir.
 • Bildirinin yazımında Times veya Times New Roman fontlarının kullanılması tercih edilmelidir. Ana metnin formatı 10 punto olmalıdır. Font detayları bildiri formatlarının içine gömülüdür.
 • Bütün şekiller ve tablolar okunaklı ve yüksek kalitede olmalıdır.
 • Bildirilerde sayfa numarası bulunmamalıdır.
 • PDF formatındaki bildirinin boyutu 8 MB'ı aşmamalıdır.
 • Bildiri içerisinde, şekil ve tablo alt yazıları da dahil olmak üzere, en az 7,5 punto yazı tipi kullanılmalıdır.
 • Bütün yazılı ve çizili içerik 185 mm x 235 mm içerisinde olmalıdır. Buradan hareketle A4 sayfa boyutları için aşağıdaki ölçülerdeki gibi olmalıdır.
  • Üst kenar boşluğu 20 mm, alt kenar boşluğu 42 mm olmalıdır.
  • Sol ve sağ kenar boşlukları 13 mm olmalıdır.
  • Sütun genişliği 89 mm olmalıdır. Sütunlar arası boşluk 7 mm olmalıdır.
 • Bildirinizi göndermeden önce beyaz kağıt üzerine basıp, bildiri biçemine uygunluğunu kontrol ediniz. LATEX formatını kullanırken sayfa boyutuna dikkat ediniz. Hazırlanan LATEX taslağı "letter” sayfa boyutunu kullanmaktadır. Taslakları kullanmanız halinde, normal şartlerda, sayfa boyutunu değiştirmeniz gerekmemektedir.

* İngilizce Bildiri Formatı için tıklayınız.